บรรยากาศการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเช้าตรู่ ของวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

         

         

     บรรยากาศการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเช้าตรู่ ของวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประชาชนได้มาไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล ฟังธรรม ตักบาตร บำเพ็ญบุญกับพระสงฆ์ ณ ลานหินโค้ง สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร